24
Ιούν

τεστσ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπαγωγής  αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, στις διατάξεις του Ν.4495/17

Η έκθεση συντάχτηκε για την υπαγωγή υπερβάσεων δόμησης ισόγεια κατοικία με ισόγειες αποθήκες που βρίσκεται εντός οικισμού επί των οδών Ρ. Φεραίου & Δροσίνης Γ., Τ.Κ. Πλατυκάμπου, Δ. Κιλελέρ, Τ.Κ. 40009. Η παραπάνω ιδιοκτησία ανήκει στην εντολέα μου, Μαρία Συργκάνη, αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 1334/1967.

 Α. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η ανέγερση των αυθαιρεσιών έχει πραγματοποιηθεί έως την 09/06/1975 και έως την 31/12/1982 όπως φαίνεται από την επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία, το τοπογραφικό διάγραμμα και το Ε9 της ιδιοκτήτριας.

Β. ΑΥΤΟΨΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ    (Ν.4495/17)

Για τον προσδιορισμό των αυθαιρέτων κατασκευών, πραγματοποίησα αυτοψία όπου κατέγραψα τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις, όπως αναλύονται παρακάτω. Καμία από τις αυθαίρετες κατασκευές που περιγράφονται παρακάτω δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως  «πρόχειρη», σύμφωνα με το άρθρο 2§75 του Ν.4067/12 (ΝΟΚ).

Η υπέρβαση δόμησης και οι λοιπές παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: